Podstawowe informacje o Twoich danych


Chcielibyśmy przedstawić podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób korzystających z usług firmy Forcode oraz przede wszystkim Usług OneIN.

Zgodnie z prawem do poszanowania prywatności Klientów Usługi OneIN, opracowaliśmy Politykę Prywatności dla Klientów korzystających z Usługi OneIN, Aplikacji OneIN i Portalu OneIN, dostępną w odrębnym dokumencie na Portalu OneIN. Na stronie https://forcode.pl/ znajduje się odrębny dokument informujący o Polityce plików cookies. Wszelkie niezbędne informacje są również zawarte w odrębnym dokumencie Regulaminie Usługi OneIN, dostępnej na Portalu OneIN.

Kto będzie Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zwanej dalej „Ustawą danych osobowych”, jest firma Forcode Łukasz Wronkowski-Przybyłowski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, NIP: 8771479157, REGON: 367213444 (zwany dalej „Usługodawcą”).

Jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe, które są niezbędne do realizacji Usługi OneIN oraz komunikacji z Użytkownikiem w sprawach związanych z Usługą OneIN.

Po co przetwarzamy Twoje dane?

Dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do realizacji Usługi OneIN oraz komunikacji z Użytkownikiem w sprawach związanych z Usługą OneIN.

Komu możemy udostępnić Twoje dane?

Twoje dane mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania Twoich danych zgodnie z obowiązującym prawem po uzyskaniu odpowiednich z prawem zgód np. sądy; jak również podwykonawcom naszych usług czy podmiotom przetwarzającym je na potrzeby Usługi OneIN np. firma hostingowa, jednak wyłącznie do celów realizacji Usługi OneIN.

Jakie masz prawa do Twoich danych?

Jako Użytkownik masz prawo do wglądu, modyfikacji, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych.

Jaki kontakt?

Kontakt możliwy jest poprzez Aplikację OneIN, jak również mailowo i telefonicznie na dane ze strony https://forcode.pl/.