Polityka Prywatności OneIN


Zgodnie z prawem do poszanowania prywatności Klientów Usługi OneIN, opracowaliśmy Politykę Prywatności dla Klientów korzystających z Usługi OneIN, Aplikacji OneIN i Portalu OneIN.

1. Administratorem danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych zwanej dalej „Ustawą danych osobowych”, jest firma Forcode Łukasz Wronkowski-Przybyłowski z siedzibą w Nowym Mieście Lubawskim, NIP: 8771479157, REGON: 367213444 (zwany dalej „Usługodawcą”).

2. Na stronie https://forcode.pl/ znajduje się odrębny dokument informujący o Polityce plików cookies.

3. Wszelkie niezbędne informacje są również zawarte w odrębnym dokumencie Regulaminie Usługi OneIN, dostępnej na Portalu OneIN.

4. Osoba, która zakłada Konto w Usłudze OneIN, poprzez rejestrację w Serwisie, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do korzystania z Usługi OneIN. Po otrzymaniu dostępu do Serwisu OneIN, Użytkownik posiada możliwość modyfikacji swoich danych, jak również usunięcia Konta. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych: e-mail onein@forcode.pl.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia korzystanie z Aplikacji OneIN lub pewnych funkcji Aplikacji OneIN.

6. Dane Użytkownika, które wprowadza w ramach Usługi OneIN, wykorzystywane są do przetwarzania ich w procesie realizacji Usługi OneIN oraz komunikacji z Użytkownikiem w sprawach związanych z Usługą OneIN.

7. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest podstawą do zgodnego z prawem przetwarzania danych.

8. Dane Użytkownika mogą zostać udostępnione podmiotom uprawnionym do uzyskania danych zgodnie z obowiązującym prawem po uzyskaniu odpowiednich z prawem zgód np. sądy; jak również podwykonawcom naszych usług czy podmiotom przetwarzającym je na potrzeby Usługi OneIN np. firma hostingowa, jednak wyłącznie do celów realizacji Usługi OneIN.

9. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych wiąże się z usunięciem Konta OneIN i zaprzestaniem świadczenia Usług OneIN. Aby cofnąć zgodę, wystarczy skontaktować się z Administratorem danych osobowych: e-mail: onein@forcode.pl.

10. Nie ponosimy odpowiedzialności za rodzaj danych wprowadzanych przez Użytkownika Aplikacji OneIN, jesteśmy tylko dostawcami Aplikacji OneIN. Każdy z Użytkowników Aplikacji OneIN powinien wpisywać w niej dane zgodnie z obowiązującym prawem i posiadając do nich odpowiednie zgody.

11. Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, aby zabezpieczyć dane Użytkowników Aplikacji OneIN w możliwie dostępny dla niego i dostosowany do jego możliwości sposób: przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich lub przed ich przetwarzaniem niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, lub przed utratą i uszkodzeniem danych.

12. Dane osobowe Użytkownika Aplikacji OneIN będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji Usług, jak również mogą być przechowywane pewien czas po ustąpieniu Umowy, w celu ponownej możliwości dostępu do danych, jeżeli Użytkownik nie zażyczy sobie natychmiastowego, bezpowrotnego usunięcia danych po ustaniu Umowy.

13. W przypadku trwałego usunięcia danych osobowych Użytkownika Aplikacji OneIN, traci on możliwość ponownego ich odzyskania.

Zapoznaj się również z: Podstawowymi informacjami o Twoich danych.